Monday, March 7, 2016

GDS ஊழியர் சங்க உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு

GDS  ஊழியர் சங்க அங்கீகாரத்திற்கான அகில இந்திய அளவிலான சரிபார்ப்பு நடத்திட இலாகா ஆணை பிறப்பித்துள்ளது .  35% ஊழியர் ஆதரவு பெற்ற சங்கம் முதன்மை சங்கமாக  அங்கீகரிக்கப்படும் .  பெருவாரியான GDS  ஊழியர்களை GDS (NFPE ) சங்கத்தில் உறுப்பினராக்கி GDS (NFPE ) சங்கத்தினை அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதன்மை சங்கமாக்கிட சபதமேற்போம்.

No comments :

Post a Comment