Sunday, January 25, 2015

அனைவர்க்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

REPUBLIC DAY GREETINS TO ALL


                                     
                                         QUOTES
"We are Indians, firstly and lastly." – B.R Ambedkar
 "Citizenship consists in the service of the country." – Jawaharlal Nehru
"Let new India arise out of peasants' cottage, grasping the plough, out of huts, cobbler and sweeper." –Swami Vivekananda
 "You must be the change you want to see in the World" – Mahatma Gandhi
"Constitution is not a mere lawyer’s document, it is a vehicle of Life, and its spirit is always the spirit of Age." – B. R Ambedkar.


REPUBLIC DAY GREETINS TO ALL
 Let Freedom in mind, Faith in words, Pride in our hearts and memories in our souls.  Let's salute the nation on Republic Day 2015.
Let every teacher teach the student how to love this nation, let every parent instill in his or her sons and daughters the beauty of our nation.  Happy Republic Day!
The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problems!  Happy Republic Day.

Clarification on Revision of Investment Guidelines for NPS scheme

Click here to view PFRDA Circular

Launch of scheme for Girl Child named "Sukanya Samridhhi Account" by Hon'ble Prime Minister - rate of interest reg

CGEGIS 1980-- TABLE OF BENEFITS FOR SAVINGS FUND FOR THE YEAR 2015

CLICK HERE to view MoF OM

Tuesday, January 20, 2015

கோட்ட /கிளைச் செயலர்கள் கூட்டம் திருச்சியில் 26.01.2015 அன்று


GENERAL SECRETARY’S DESKGENERAL SECRETARY’S DESK
ToAll CHQ office bearers/Circle Secretaries

All Divisional/Branch SecretariesDear Comrades,The Government is in the move of implementing the recommendations of the Task Force on leveraging of Post office network, the committee headed by Shri. T. S. R. Subramanian former Cabinet Secretary. NFPE & FNPO have vehemently registered its resentment through staff side leader Com. R. N. Parashar at the outset of the JCM (Departmental Council) meeting held at the Directorate under the Chairpersonship of Secretary (Posts) on 16.12.2014. Department of Posts has assured that before implementation of Task Force recommendation, all the issues will be deliberated in detail.The following events that have happened in recent past deserve to share with you.1.      JCM DEPARTMENTAL COUNCIL MEETING

JCM (DC) Meeting was held on 16.12.2014 at Directorate. The Agenda contained 100 subjects, all were discussed in detail. The minutes of JCM DC Meeting came within a week time and published in the union websites elsewhere. Regarding cash handling allowance to SPMs of Single handed/Doubled handed offices, the rates have been increased from time to time basis and present rate varies from Rs. 120 to 210 PM. In the case of SB Allowance to SB qualified officials below 5 years of service, our argument was accepted and now SB order clarifying the eligibility of SB Allowance to all SB Qualified officials issued. Many items pertaining to Postmaster cadre, LSG, HSG II, HSG-I DPC, CGHS facility to Postal Pensioners etc. have been taken up and effectively deliberated. You may please visit on the minutes of the JCM (DC) for more details. 2.      CONFEDERATION PROGRAMMES

Recently Confederation of Central Government Employees & Workers conducted an “All India Trade Union Study Camp at Income Tax office Bangalore during 5th & 6th January 2015. The following classes have been imparted to the aspired participants.1.      “International – National situation & Task of the Trade Unions” by Com. A. K. Padmanabhan, National President CITU.

2.      “7th CPC Memorandum & related issues-- Interaction of Delegates” – Com. S. K. Vyas, Advisor, Com. K. K. N. Kuty, President, Com. M. Krishnan, Secretary General of CCGE&W.

3.      “Media & Politics” – by Com. P. Rajeev, MP, Rajya Sabha

4.      “Two decades of globalization and its impact on Working class” – by Dr. Venkitesh Athreya (Eminent Economist)

5.      “Human rights and working class” - by Prof. G. Haragopal (ICSSR, National Fellow, Tata Institute of Social Science, Visiting Professor, National School of Law, Bangalore)

Other Leaders of Confederation have also given Lectures.Most of the Central Government Employees Unions have participated in the above trade Union workshop. NFPE representation is fairly good and on behalf of P3, more than 30 have taken part. Karnataka Circle, A.P. Circle & Kerala Circle represent in good number.3.      NATIONAL CONVENTION BY NC (JCM) STAFF SIDE ORGANISATIONS:

A National Convention was held at Delhi on 11.12.2014 by National Council (JCM) staff side organisations. To achieve the 10 points charter of demands, Programme of action has been designed. To spearhead the movement, fourteen members Committee have been constituted among which NFPE and FNPO leaders are also included. Now Railway, Defence and Confederation have unified in achieving the goal of 10 points Charter of Demands. National Council (JCM) staff side organisations' (NJCA-Railway, Defence & Confederation) Parliament March will be on 29th April 2015. Five lakhs employees to participate.4.      TAMILNADU NFPE DIAMOND JUBILEE CELEBRATION

On 21.12.2014, on behalf of NFPE Tamilnadu Circle, NFPE Diamond Jubilee celebration rejoiced in grand manner at Chennai. All the NFPE Leaders of present and past have participated and been felicitated. A huge participation everywhere from Tamilnadu took part in the festive.5.      PJCA ACTIVITIES TOWARDS 40 CHARTER OF DEMANDS

In Continuation of Chain of Programme of actions, PJCA (NFPE-FNPO) has conducted a “Historic Parliament March” in which more than 15000 Postal & RMS employees including GDS and Casual, Part time, contingent employees from every nook and corner of our nation participated. Grant of Civil Servant status to GDS and inclusion in 7th CPC, Merger of DA, Grant of IR, Scrapping of NPS, Revision of wages of casual, Part time contingent employees etc. are the main demands raised in the rally. Railway, CITU leaders have also participated along with Confederation leaders to support our demands. In the peak of the rally, our leaders have announced the much awaited Indefinite Strike call from 6th May 2015. Preparatory Meetings are likely to be held in all circles to form JCA at all levels which will be representated by PJCA leaders to stimulate the action programmes to make the Indefinite strike, a great success. Meanwhile, the department has invited the PJCA leaders for a meeting on 05.02.2015 to discuss the charter of demands.PJCA has written to DOP insisting & demanding against privatization of Postal as recommended by the Task Force on leveraging of Post office Network. This demand is now urged by the PJCA as Demand No. 1 among all the 40 demands. PJCA has also decided to conduct a internal meeting on 04.02.2015 at Delhi to prepare for effective discussions  with the department on the next day. Let us hope the best to happen.6.      OTHER NEWS

(a)   Next AIC at Lucknow:  All you know that our next All India Conference is scheduled on 4th, 5th, 6th & 7th June 2015 (four days) at Lucknow (Uttar Pradesh). All are adviced to work out their travel plan in advance and make the Lucknow AIC a grand success.

(b)   Membership Enrolment: Time is nearing for the enrolment of new membership. All Branch/Divisional Secretaries are required to form action groups to motivate the new entrants, non-members to join in our union. It is needless to reiterate that our primary task is to focus the enrolment of new members not lest than 90% into our NFPE fold.

(c)    Prompt remittance of Quota: Remittance of subscription Quota to CHQ, Circle and NFPE is important. The ensuing AIC will be based on the Quota received till March 2015. All Branch/Divisional Secretaries are requested to clear their/Quota and journal dues without further delay.

(d)   Dak Jagriti - New Journal of AIPEU Group ‘C’ - Due to ownership issue, Bhartiya Post is replaced by ‘Dak Jagriti’, the new journal, bilingual, owned by our union. All our comrades are requested to subscribe Rs.100/- as annual subscription for Dak Jagriti if they not subscribed to Bhartiya Post earlier.

(e)   Our Website: All you aware that our AIPEU Group ‘C’ CHQ website www.aipeup3chq.com now a days have a good hit. The visitors level is increasing day by day. In the year 2014, the total number of Posts uploaded was 1161, comparable with the year 2013 figure as 653. Every year, the number of Posts in our website is increasing drastically. All important News, Govt.orders, Circulars and Photographs of events are being displayed on daily basis. It is hoped that all our Branch/Divisional Secretaries are in daily touch with our website.

Let us move forward with lot of hopes

Let us unite; Union is the only resort for us
With greetings,

Comradely yours,
(N. Subramanian)
General Secretary

Dated – 15.01.2015

BHARTIYA POST — DECEMBER 2014


                                                          TO VIEW OUR JOURNAL

                     BHARTIYA POST   —   DECEMBER 2014

                                           CLICK HERE

Directorate issued various orders for GDS

Directorate issued various orders for GDS on the basis of  DKS  CHAUHAN COMMITTEE RECOMMENDATIONS


Review of approved categories of Gramin Dak Sevaks - Filling up of vacant posts of GDS Mailman.   CLICK HEREConsideration of Married Son as dependent family member for the purpose of compassionate engagement to GDS posts 

CLICK HERE


Review of merit points under compassionate Engagement Scheme, under attribute ‘own agricultural land and house’CLICK HERE


Revised selection process for engagement to all approved categories of GDS Posts.

CLICK HERE

Review of Penalties specified in Rule 9 of  GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011.

CLICK HERE

Revised eligibility criteria for engagement to GDS posts.CLICK HERE


Preference to casual labourers in the matter of engagement as Gramin Dak Sevaks – review thereof.CLICK HERE

SOME LETTERS of CHQ to DIRECTORATE


Imposition of Service tax@ 10.5% on PLI/RPLI in J&K Circle ---- CLICK HERE

Difficulty in Software in respect of collection of Service tax from  PLI/RPLI  INSURANTS
---- CLICK HERE

Non availabilty of various Manuals in "IndiaPost" website ---- CLICK HERE


Harassment on Staff by Bhopal Division SSPOs  ---- CLICK HERE

Delay in release of Calender of Departmental Exam 2015 ---- CLICK HERE

Post Roll out Scenario in Shillong GPO
---- CLICK HERE

AIPRPA CMC MEETING SUCCESSFULLY HELD AT NEW DELHI ON 17-01-2015NFPE PRESIDENT DELIVERING HIS SPEECH--- PRESS NEWS

Monday, January 12, 2015

பொங்கல் பண்டிகை காலத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் ரத்து !

THANKS TO PMG, CCR AND PMG, WR FOR CANCELLING TRAINING SESSION ORDERED DURING PONGAL FESTIVAL

பொங்கல் பண்டிகை காலத்தில்  பயிற்சி வகுப்புகள் ரத்து !

அன்புத் தோழர்களுக்கு  வணக்கம் !

பொங்கல் திருநாளை உள்ளடக்கி  ;அஞ்சல் பயிற்சி வகுப்புகள்  சென்னை பெருநகர மண்டலத்தில் , பாண்டிச்சேரியிலும் , மேற்கு மண்டலத்தில் கோவையிலும்  உத்திரவு இடப்பட்டிருந்தது . 

பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு பணிக்கப்பட்டிருந்த நம்முடைய தோழர்/ தோழியர்கள் பொங்கல் திருநாளை  தங்கள் இல்லத்தில் குடும்பத்துடன்  கொண்டாடிட இயலாது  என்பதையும், மேலும்  திருநாளை ஒட்டி  பணிப்  பயிற்சி  நகரங்களில்  உணவுச் சாலைகள் மூடப்பட்டு   அவர்கள் அவதியுறுவார்கள் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி,  நேற்றைய தினம் சென்னை பெருநகர PMG அவர்களிடம்  நம்முடைய மாநிலச் செயலர் கடிதம் அளித்துப் பேசினார். 

அதேபோல  நேற்று மாலை  நம்முடைய மேற்கு  மண்டலச் செயலர்  தோழர். C . சஞ்சீவி அவர்கள்  PMG, WR  அவர்களுக்கு EMAIL  மூலம் கடிதம் அளித்திருந்தார்.  தொடர்ந்து இன்று நிர்வாக அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை தினமானபோதிலும்  நம்முடை மாநிலச் செயலர்  நம்முடைய PMG CCR  அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு  பயிற்சி வகுப்பினை  ரத்து செய்திட  நினைவூட்டினார். அதேபோல  மேற்கு மண்டலச் செயலரும்  PMG WR  அவர்களிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு  இந்த  பயிற்சி வகுப்பினை  ரத்து   செய்திடக்  கோரினார்.  

நம்முடைய மாநில மற்றும் மண்டலச் செயலர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று   இரண்டு  மண்டலங்களிலும்  பொங்கல் பண்டிகை காலத்தில்  உத்திரவிடப்பட்டிருந்த பயிற்சி வகுப்புகள்  இன்று ரத்து செய்யப் பட்டு  உத்திரவிடப்பட்டன .

விடுமுறை நாளானபோதிலும்  நம்முடைய கோரிக்கையை ஏற்று இன்றைய தேதியில்   உத்திரவிட்ட  PMG CCR மற்றும் PMG WR  ஆகிய  இருவருக்கும்  நம் மாநிலச் சங்கத்தின்  நன்றியை  ஊழியர்கள் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 

விடுமுறை தினத்திலும்  மேற்கு மண்டல PMG ஐ  தொடர்பு கொண்டு  இந்த  பயிற்சி வகுப்பினை ரத்து செய்திட  விரைந்து செயல்பட்ட  நம்முடைய மேற்கு மண்டலச் செயலர்  தோழர். C . சஞ்சீவி அவர்களுக்கு  மாநிலச் செயலரின்  பாராட்டுக்கள்  !  வாழ்த்துக்கள் !

REGIONAL SECRETARY WR ADDRESSED PMG, WR ON CANCELLATION OF PONGAL TRAINING SESSION AT COIMBATORE

NEW BUILDING HOUSE WARMING OF ANNA NAGAR WEST POSTOFFICE, CHENNAI ON 12.01.2015

TWO DEMONSTRATIONS IN A SINGLE STAGE - ONE IS RMS JCA AND THE OTHER IS IS FROM AIPRPA

CHIEF PMG அலுவலக வளாகத்தில் 
ஒரே மேடை -  வெற்றிகரமாக  இரு போராட்டம் !
ஒன்று - RMS  சங்கங்களின் JCA  வின்  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் !
மற்றொன்று -அஞ்சல் RMS ஓய்வூதியர் சங்கத்தின் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் !

அஞ்சல் - RMS  ஓய்வூதியர்களுக்கு கடந்த 19.11.2014 லிலேயே  FMA  ரூ. 300/- லிருந்து ரூ. 500/- ஆக உயர்த்தி  உத்திரவிடப் பட்டிருந்தும் இன்றைய தேதி வரை  அது வழங்கப் படாததை கண்டித்தும், 

RMS  PARCEL  HUB  என்ற பெயரில் ஈக்காட்டுத் தாங்கலில், ஒப்பந்தத்தை மீறி  சென்னை பெருநகரத்தில் உள்ள அனைத்து அலுவலகங்களில் இருந்தும்  EPP, BUSINESS  PARCEL  என எல்லாவற்றையும் குவியப்படுத்தி சென்னை SORTING  ஊழியர்களுக்கும் EGMORE  RMS ஊழியர்களுக்கும் பணிக்குறைப்புத் திட்டத்துடன் செயல்படும்  மாநில அஞ்சல் நிர்வாகத்தின்  போக்கை கண்டித்தும், 

இன்று (12.01.2015) மதியம் சென்னை  CPMG  அலுவலக வளாகத்தில் தனித்தனியே  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப் பட்டிருந்தது. ஆனால் இரண்டும் ஒன்று சேர்த்து  மிகப் பெரிய அளவில் JCA  ஆர்ப்பாட்டமாக அது மாற்றப் பட்டது.  

ஆர்ப்பாட்டக் கூட்டத்திற்கு  அஞ்சல் RMS  ஓய்வூதியர் சங்கத்தின்   பொதுச் செயலாளர் தோழர். K . ராகவேந்திரன் அவர்களும்  FNPO  சம்மேளனத்தின் மாபொதுச்  செயலர் தோழர். தியாகராஜன் அவர்களும் கூட்டுத் தலைமை ஏற்று பேசினார்கள் .  NFPE  FNPO   சம்மேளனங்களின்  RMS  பகுதி மாநிலச் செயலர்கள்  தோழர். K . ரமேஷ், தோழர். பரந்தாமன்,  தோழர் . P .குமார்,  தோழர். ஸ்ரீ தரன் ஆகியோர்  கோரிக்கை முழக்கங்களை எழுப்பி  ஆர்ப்பாட்டத்தை சிறப்பாக நடத்தினார்கள்.  NFPE  இணைப்புக் குழுவின் கன்வீனர் தோழர். J . இராமமூர்த்தி,  FNPO   மூத்த தலைவர் தோழர். நூர்  அகமது ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினார்.  தோழர். K . ரமேஷ் அவர்கள் நன்றி கூற  ஆர்ப்பாட்டம்   முடிவுற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்களை கீழே காணலாம்.

வெற்றிச் செய்தி : 
இன்று  ஓய்வூதியர்களுக்கான  FMA  உத்திரவு உடன்  வழங்கப் பட்டது.

PJCA WRITES TO DoP INSISTING & DEMANDING AGAINST PRIVATISATION OF POSTAL


DEPARTMENT OF POSTS INVITES PJCA LEADERS FOR DISCUSSION ON CHARTER OF DEMANDS.

Saturday, January 3, 2015

SB ORDERS 1 to 13 /2014

 1. SB ORDER 01/2014 : CLICK HERE
 2. SB ORDER 02/2014 : CLICK HERE
 3. SB ORDER 03/2014 : CLICK HERE
 4. SB ORDER 04/2014 : CLICK HERE
 5. SB ORDER 05/2014 : CLICK HERE
 6. SB ORDER 06/2014 : CLICK HERE
 7. SB ORDER 07/2014CLICK HERE
 8. SB ORDER 08/2014 : CLICK HERE
 9. SB ORDER 09/2014CLICK HERE
 10. SB ORDER 10/2014 : CLICK HERE
 11. SB ORDER 11/2014 : CLICK HERE
 12. SB ORDER 12/2014 : CLICK HERE
 13. SB ORDER 13/2014 : CLICK HERE

மாநிலச் சங்க செயல்பாடு -- ஓர் எடுத்துக்காட்டு


THANKS TO PMG, CCR FOR TAKING EFFORTS TO 'WRITE OFF' MINUS BALANCE CASES IN CHENNAI CITY REGION

அன்புத் தோழர்களுக்கு  இனிய  வணக்கம் .  

மத்திய சென்னை  ,  தென் சென்னை  , தாம்பரம் உள்ளிட்ட சென்னை பெருநகர  மண்டலம்  சார்ந்த   கோட்டங்களில் MINUS  BALANCE  பிரச்சினையில்  பல தோழர்கள்/தோழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டு  பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்   ஊதியப் பிடித்தம் செய்திட உத்திரவிட்டதை எதிர்த்து  நம்முடைய மாநிலச் சங்கத்தின் சார்பில்  பிரச்சினையை  பலமுறை PMG, CCR  மற்றும் CPMG  அவர்களிடம் கொண்டு சென்றது குறித்து இந்த வலைத்தளத்தில் ஏற்கனவே நாம்  பிரசுரித்திருந்தோம்.  

கடந்த 28.2.2014 இல் இது குறித்து,  சட்ட விதிகளைச் சுட்டிக் காட்டி   ஒரு நீண்ட கடிதத்தை  அளித்து  PMG, CCR  அவர்களிடம் பேசிய விபரமும் ,  அதற்கு இறுதியாக  அவர்,  சட்ட விதிகளுக்கு மாறான,  பிரச்சினைக்கு உள்ளான  MINUS  BALANCE  CASE  களை  பரிசீலித்து 'WRITE  OFF' செய்திட பரிந்துரைப்பதாக உறுதி அளித்ததையும்  தெரிவித்திருந்தோம்.

அதன் அடிப்படையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு  தற்போது  CCR  மண்டலத்தில் மொத்தம் ரூ. 43,54,035.00  க்கு 'WRITE  OFF' செய்திட உத்திரவு பெறப்பட்டு  அது செயலாக்கப்பட்டும்  வருகிறது. குறிப்பாக  சென்னை மத்திய  கோட்டத்தில்  தி. நகர், மயிலாப்பூர்  உள்ளிட்ட பல அலுவலகங்களிலும், தென் சென்னை கோட்டத்தில் ST . THOMAS  MOUNT , MADIPPAAKKAM , NANGANALLUR  உள்ளிட்ட  பல அலுவலகங்களிலும்  தாம்பரம்     அம்பத்தூர் HO உள்ளிட்ட  பல அலுவலகங்களிலும்  இந்த  உத்திரவு அமலாகிறது. 

இது குறித்து  நமது மாநிலச் செயலரிடம் ஏற்கனவே  நமது PMG , CCR  அவர்கள் தெரிவித்தபடி, நம் கோரிக்கைக்கு   வந்த பதிலை    கீழே உங்கள்  பார்வைக்கு அளிக்கிறோம். 

இப்படி பெரிய அளவில் 'WRITE  OFF' பெறுவது இதுவே முதன் முறையாகும்.நம் கோரிக்கையை ஏற்று அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு ரூ.43.5 லட்சம் 'WRITE OFF' பெற்றுத் தந்த  நமது  சென்னை பெருநகர மண்டல PMG திரு. மெர்வின்  அலெக்சாண்டர்  அவர்களுக்கு  நம்  ஊழியர்கள் சார்பாக  மாநிலச் சங்கத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை  தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

மேலும் இருமாதங்களுக்கு ஒரு முறையிலான பேட்டியில் நம்மிடம் உறுதி அளித்தபடி  நீண்ட நாள் பிரச்சினையான  திருவண்ணாமலை , ஆரணி   தலைமை அஞ்சலகப் பகுதிகளுக்கு புதிதாக 15 பிரிண்டர்கள் வாங்கிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும்  நம் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 

CHANGE IN TRAINING SESSION AT PTC, MADURAI ON THE EVE OF PONGAL FESTIVAL- மாநிலச் செயலரின் மடல்

அன்புத் தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கம் ! நம்முடைய மாநிலச் சங்கத்தின் சார்பில் கடந்த 30.12.2014 அன்று CPMG (I/C) திரு. BARMMA  அவர்களைச் சந்தித்து  பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து  கடிதம் அளித்து பேசிய விபரம்  அன்றைய தேதியில்  நம்  மாநிலச் சங்க வலைத்தளத்தில் தெரிவித்திருந்தோம். இதில் முக்கிய பிரச்சினையான  PONGAL  பண்டிகை  காலத்தில் மதுரை PTC  யில்  உத்திரவிடப் பட்டிருந்த  TRAINING SESSION  மாற்றியமைக்கப் படவேண்டும் என்பதே . அதற்கு அவரும் உடன்  ஆவன செய்வதாக உறுதி அளித்திருந்த விபரம்  தெரிவித்திருந்தோம். 


அதன்படி  எதிர்வரும் 05.01.2015 முதல் 17.01.2015 வரை அறிவிக்கப் பட்டிருந்த  பயிற்சி வகுப்புகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு , இடையில் வரும் 10.01.2015 மற்றும் 11.01.2015 நாட்கள் பயிற்சி வகுப்பு நாட்களாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால்  பயிற்சி வகுப்புகள் அனைத்தும் பொங்கலுக்கு முதல் நாளே , அதாவது 14.01.2015 அன்றே முடிக்கப்பட்டு விடும்.

பயிற்சி வகுப்புக்கு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து  பணிக்கப் பட்டிருந்த 130 ஊழியர்கள் இதனால் பயன் பெறுவார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கு  நம் மாநிலச் சங்கத்தின் பொங்கல் நல்  வாழ்த்துக்கள் !  

நம் கோரிக்கையை ஏற்று இதற்கான  முயற்சிகளை மேற்கொண்ட  CPMG (I/C) திரு. BARMMA அவர்களுக்கும் , DPS  HQ  திரு. கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கும் , அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த  AD (STAFF ) திரு. ஆறுமுகம் அவர்களுக்கும்  ஊழியர்கள் சார்பாக நம் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.  இது குறித்த DIRECTOR  PTC  அவர்களின் பதிலை கீழே  பார்க்கவும்.