Sunday, July 31, 2011

பணிஓய்வுப் பாராட்டு விழா

பணிஓய்வுப் பாராட்டு விழா
தோழர் R .நடேசன் முன்னாள்   கோட்டச்செயலர் P4  திருப்பூர்    மற்றும் தோழர் .தாமஸ் , தபால்காரர் ஆகியோருக்கு பணிஓய்வுப் பாராட்டு விழா திருப்பூர் கிழக்கு அஞ்சலகத்தில் 30  /7 /2011 அன்று மாலை சிறப்புடன் நிகழ்ந்தேறியது . திருப்பூர் அஞ்சல் மூன்று கோட்டச்சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுப் பாராட்டினர் .தோழர் R .நடேசன்  முன்னாள் கோட்டச்செயலர் P4  திருப்பூர் அவர்களின் தொழிற்சங்கப் பணிகளை திருப்பூர் அஞ்சல் மூன்று கோட்டச்சங்கம் மகிழ்வுடன் நினைவு கூர்கிறது . பாராட்டுகிறது .
பணி ஓய்வு பெறவிருந்த காரணத்தால் கடநத மூன்று நாட்களுக்கு முன்னரே கோட்டச்செயலர் 
 பதவியிலி ருந்து விலகி புதிய கோட்டச்செயலர் P4 தோழர் .v .தர்மலிங்கம் அவர்களை அடையாளம் காட்டி ஜனநாயக வழியிலே தேர்வாகிட அஞ்சல் மூன்றையும் சாட்சிக்கு அழைத்த காட்சி அவரது தொழிற் சங்கப்பணி க்கு ஜனநாயக மாண்புக்கு ,மரபுக்கு கட்டியம் கூறுவது போல் அமைந்தது . புதிய  P4 கோட்டச்செயலர் தோழர்.v .தர்மலிங்கம் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் ,பாராட்டுக்களையும் திருப்பூர் அஞ்சல் மூன்று தெரிவிக்கிறது . 

Monday, July 25, 2011

தலைநகர் செய்திகள்
News at Head Quarters 25 / 7 /2011The Latest developments on some strike charters are finished hereunder for the consumption of our members.


v Orders on officiating pay in higher posts – ordered are placed for signing will be released within two days.


v Orders to recommend grant and relief up to 3 days EL to Head Postmasters – will be released tomorrow or day after tomorrow.


v Order to bring staff on Sundays & holidays – orders issued last week itself. Copy could not be obtained today. Will be exhibited after its receipt.


v Revision of Recruitment Rules to Group D – Draft has been approved and will be notified by amendments to recruitment rules.


v Two more chances to appear LGO exam for those exhausted six chances – instead of two more chances, the file has been placed for enhancement of six chances to eight chances. Since the explained the urgency for its implementation in the notified LGO exam, it is assured to released the orders before the end of this month.


v It is informed that the revision of postman recruitment Rules for Postmen will be finalized by considering the number of candidates passed in the proposed postmen examination.


v Orders for dropping the confirmation examination –The draft on orders has been placed for approval.


v Revised Recruitment Rules for Postal Assistants – As per the RR 2002, there are 49 Categories eligible to appear the exam and most of the categories are not in existence. Now the existence of the category is being processed and the recruitment rules will be finalized.


(i) All the outsider candidates secured 60% marks will be allowed to appear the PA recruitment examination.


(ii) Unfilled LGO vacancies will be thrown open to GDS without any mark condition.


v Revised Recruitment Rules for HSG I – The Staff Selection Commission have raised some queries which have been replied. It is expected that the HSG I Recruitment Rules will be returned from SSC within a week or fortnight, 100% HSG I posts for general line has been already incorporated in the revised recruitment rules.


v Postmaster’s cadre Grade III will be filled up regularly only after the approval of HSG-I Recruitment Rules since the seniority to the existing HSG-I Officials on adhoc basis shall be given seniority in the newly formed cadre.


v Appearing PH candidates for IPO exam – now the department has approved for allotment of vacancies for PH candidates in IPO exam and the file will be sent to social welfare Department for information and formal approval.


v MACP fixation on acquiring TBOP/BCR – orders have been issued.


v Cadre Restructuring Committee – we could not meet the concerned Director (SR) informed that it will be convened shortly.


v Separate cadre for PO & RMS Accountants, will be sorted out in the committee.


v We requested to expedite the release of tenure posting conditions imposed on the single handed SPMs.


v Cash handling point to GDS – Proposal for formation of a committee has been initiated to review and implement the decision.


v Protection of TRCA – File has been submitted to Finance (IFW)


v Grant of Special Allowance to all irrespective of MACP I, II, or III – the IFW sought linking of old files and files have been submitted for approval.


v Treasury Allowance – File has been submitted to IFW.


v Director (SR) told that he is processing the case of allotment of staff quarter with reference to old orders related to post attached quarters and will finalise the shortly.


In respect of other issues, we could not take follow up action today and will process further after returning from Lucknow Federal Executive (i.e.) on 28.07.2011.


--------------------- நட்புடனும் தோழமை யுடனும்


N .SUBRAMANIAN DIVISIONAL SECRETARY P3 TIRUPUR

Saturday, July 23, 2011

Another News we should know


Kindly refer to the news item in recent TIMES OF INDIA wherein a item related to the inner house feud of the Hindu family who have approached court for settlement of contradictions within the family over the appointment of an OUTSIDE EDITOR.  5 of the Kasturi family resigned from the posts they hold now in protest against this move and moved court also.  N. Ram against whom this fight has begun by the other family members has told the press that an editor from outside the family was appointed as per the RECOMMENDATIONS OF THE MCKINSEY which strongly advocated for this move.  Another historic establishment having a long tradition of more than 135 years in the press media is being ruined by the entry of MCKINSEY.

WILL THIS SORRY SORDID AFFAIRS OPEN THE EYES OF POWERS-THAT-BE IN DOP.

News source: Comrade.Srivenkatesh our leader from Chennai

Friday, July 15, 2011

MNOP

DEAR COMRADES 
                 WHETHER THE  CHANGES THROWN ON US IN RECEIPTS AND DISPATCHES OF MAILS ESPECIALLY DONE ALREADY IN SPEEDPOST ARE GOOD OR BAD?
FUTURE WILL SAY.
 IF GOOD OK.    OTHERWISE ,PLEASE DECIDE.     UNTIL SOME TIME WE SEE WHAT IS GOING ON..TO KNOW WHAT HAPPENING CLICK BELOW
CLICK HERE TO SEE MNOP


-----------------------COMRADELY YOURS 
N.SUBRAMANIAN D/S P3 NFPE TIRUPUR
K.SELVARAJ B/S P3 NFPE METTUPALAYAM

Tuesday, July 5, 2011

Postmaster Grade I Exam - Our Tirupur Comrades

              போஸ்ட் மாஸ்டர் கிரேடு I -  தேர்வில் நமது  திருப்பூர் கோட்டத்தைச்சார்ந்த தோழர்கள்
  K .செல்வராஜ் ,தெய்வநாயகி,சிவசுப்பிரமணியன் , சுந்தரம் ஆகிய நால்வர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் .
அனைவரையும் திருப்பூர்கோட்டச்சங்கம் வாழ்த்துகிறது .அறப்போர் ஒத்திவைப்பு

 5/7/2011 முதல் நாம் தொடங்க விருந்த வேலை நிறுத்த அறப்போர்,
 அதிகாரிகளுடன் நடை பெற்ற தொடர்ச்சி யான பேச்சுவார்த்தைகளில் நமது கோரிக்கைகள் பெரும்பாலனவை ஏற்கப்பட்டதை யடுத்து ஒத்திவைக்கப் பட்டுள்ளது . பொறுப்போம் ;உத்தரவுகள் வரவில்லையெனில் மீண்டும் பொங்கி எழுவோம் . 

தோழமையுடன் 
N.SUBRAMANIAN   DIVISIONAL SECRETARY P3 NFPE TIRUPUR 
K .SELVARAJ    SECRETARY P3 NFPE METTUPALAYAM 


POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTIONNATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS
ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION
NATIONAL UNION OF GRAMIN DAK SEVAKS
NEW DELHI

************************************
INDEFINITE STRIKE FROM 5TH JULY DEFERRED


Consequent on the settlement reached between Secretary, Department of Posts and the Staff Side the Central JCA unanimously decided to defer the indefinite strike from 5th July 2011. Positive settlement is reached on major items of the Charter of demands. Gist of the settlement reached on all items of the Charter of demands will be published soon. We have made it clear to the Postal Board that if any violation of the assurances take place, or if orders on the agreed items are not issued without any delay, the Central JCA will commence indefinite strike without any further notice. We have not called off the strike.STRIKE STANDS DEFERRED. WE SHALL ALWAYS BE VIGILANT. Hectic and elaborate discussions took place with the Postal Board on 6th, 7th, 27th, 28th, 29th, 30thJune 2011 and on 1st July 2011. Secretary Generals and All General Secretaries participated in the discussion.

DETAILED NOTICE FOLLOWS.

OUR DIVISIONAL UNION APPRECIATE THE SPIRIT OF OUR COMRADES IN TIRUPUR,METTUPALYAM,COIMBATORE DHARAPURAM,SALEMWEST,SALEMEAST,ERODE,GOBI,BHAVANI,UDAMALPET,COONOOR,
OOTY,TIRUPPATHUR,NAMAKKAL,TIRUCHENGODE, BRANCHES FOR THEIR READYNESS .


Comradely yours
N.SUBRAMANIAN
Divl Secretary. AIPEU-P3 TIRUPUR