Wednesday, December 14, 2016

இரங்கல் செய்தி !!!

               

                                                   நமது தோழியர் திருமதி சரஸ்வதி SPM  C K Street அவர்கள் 12-12-2016 அன்று இயற்கை எய்தினார் என்பதனை வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கின்றோம் .அவரை  பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் சக ஊழியர்களுக்கும் , திருப்பூர்  கோட்ட NFPEசங்கத்தின் சார்பாக ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்


Wednesday, July 20, 2016

INFORMATION ABOUT CADRE RESTRUCTURING

                             TODAY 20.07.2016, COMRADE R.N. PARASHAR SECRETARY GENERAL NFPE MET SHRI S.K. DASHORA, DDG (ESTT) DEPARTMENT OF POSTS AT DAK BHAWAN, NEW DELHI AND ENQUIRED THE PROGRESS OF CADRE RESTRUCTURING FOR LEFT OUT CATEGORIES OF POSTAL DEPARTMENT.

          HE INTIMATED THAT THE PROPOSAL HAS ALREADY BEEN SUBMITTED TO DOP&T AND DOP&T HAS MADE SOME QUERIES FOR WHICH REPLY IS BEING SENT. AFTER BEING APPROVAL FROM DOP&T, THE PROPOSAL WILL BE SENT TO FINANCE MINISTRY FOR FINAL SANCTION.


WE HOPE EARLY APPROVAL AND IMPLEMENTATION

Wednesday, July 13, 2016

தோழர் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ் பணி ஓய்வு வாழ்த்துக்கள் !!!

                                             அன்புத்தோழர் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ், நீங்கள் இந்திய அஞ்சல் துறையின் வளர்ச்சிக்காக 34 ஆண்டுகள் சிறப்பாக பணி செய்து பொது மக்கள் நமது துறையின்மீது மதிப்பு கொள்ளசெய்தீர் .

                                             தமிழக NFPE தொழிற்சங்க வரலாற்றில் உங்களுக்கென ஒரு தனியிடத்தை பெற்று அனைவரின் பாராட்டுதலைப் பெற்ற ஒரு சில தலைவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் .தமிழ் மாநில சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவராக நீங்கள் பணியாற்றியவிதம் இளம் தலைமுறையினருக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் .தொழிற்சங்கத்தில் நேர்மை,அர்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்பட்ட உங்களது தொழிற்சங்க பணியை தோழமையுடன் வாழ்த்துகிறோம் .
                                            உங்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் இனிமையாக அமைந்திடவும் , உங்களது இலட்சியங்கள் ஈடேறவும் வாழ்த்துகிறோம் .தோழமையுள்ள வாழ்த்துக்களுடன் 
அஞ்சல் மூன்று ,அஞ்சல் நான்கு 
GDS NFPE கோட்ட சங்கங்கள் 
திருப்பூர் 641601

Wednesday, June 15, 2016

GO AHEAD WITH THE PREPARATION OF THE INDEFINITE STRIKE FROM 11th JULY-2016. NJCA PRESS STATEMENT

NJCA
National Joint Council of Action
4, State Entry Road, New Delhi – 110055

PRESS STATEMENT.
Dated 9th June, 2016.

            The National Joint Council of Action was formed as an apex level organization of the under-mentioned   Associations/Federations participating in the negotiating body of the Central Government employees at the National level, called the Joint Consultative Machinery.
1.    All India Railway men Federation.
2.    National Federation of Indian Railway men
3.    All India Defence Employees Federation
4.    Indian National Defence Workers Federation
5.    Confederation of Central Government employees and workers representing the
Unions and Associations in all Departments other than Railways and Defence.
6.    National Federation of Postal Employees
7.    Federation of National Postal organizations.
            It was formed in the wake of the then UPA Government refusing to enter into any meaningful negotiations with the Employees Federation.  In the face of the unprecedented rise in the inflation of the Indian Economy during 2006 -16, the employees demanded the Government to effect wage rise for the emoluments fixed on the basis of the 6th CPC was incapable of meeting the both end of an employee especially at the lowest level.  Though under threat the then Government conceded the demand for setting up of the 7th CPC, they stubbornly refused to grant any interim relief or DA merger, which alone would have mitigated the difficulties of the low paid workers  When the NDA Government came to power, the NJCA approached them also with a request that the difficulties of the  low paid workers in Central Government must be appreciated and the demand for Interim Relief or DA merger be conceded.  The NDA Government too did not respond to the plea made by the NJCA. 

            The 7th CPC which was set up in Feb. 2014 was to submit its report in August, 2016.  However, at the intervention of the Government, the report was further delayed and it ultimately reached the Government only in November, 2015.  Their recommendations were to be effective from 1.1.2016.  Except setting up an empowered Committee of Secretaries, the Government did not do anything so far on the report.  It is now more than six months the report is with the Government. Normally the  revised allowances which form part and parcel of the salary of the employees are granted with prospective effect i.e. from the date of the issue of the orders.  The delay in taking decision on the report will rob the employees of the increased allowances for ever.   This apart, the report of the 7th CPC was totally disappointing as it did not address any of the issues projected before them in a proper manner and most of the demands were rejected sans reasoning and logic.  The increase they recommended was a paltry 14%, the lowest any Pay Commission had ever suggested.  The NJCA in a detailed memorandum submitted on 10th December, 2015,  conveyed to the Government as to how the recommendations on all major issues were bereft of logic and reasoning and suggested as to what improvements were required thereon.  The NJCA had been pursuing to have a meaningful negotiation and settlement of the issues.  Except hearing the leaders, the empowered Committee did not go further. It acted as if it was powerless and the final decision will have to be taken by the Government.  At the request of the Cabinet Secretary on Ist March, 2016, when the NJCA deferred the strike action which was to commence in April, 2016. 
            As there had been no fruitful negotiations or discussions and having realized that the Government has no intention to settle the Charter of demands, the NJCA decided to serve the notice for an Indefinite strike action on 9th June, 2016.  Accordingly, all the constituent organizations have served the strike notice today to their respective heads of Departments.  The indefinite strike will commence on 11th July, 2016, if no satisfactory settlement is brought about on the charter of demands (which is enclosed). 
            About 35 lakh workers and employees belonging to various Departments of the Government of India will participate in the strike action, which is to commence on11th July, 2016.  It will certainly be the largest participated strike action of the Central Civil Servants of the country since its independence. The determination of the Minimum wage on the basis of Dr. Aykhroyd formula enunciated in 1957 to which the Government of India was a party is the most significant issue in the charter of demands.   A right settlement thereon will have far reaching impact in the wage determination of the entire working class in the country.   The confrontation is between the forces who wanted India to be the destination for cheap labour and others who fight against the exploitation. 

            The new Contributory Pension scheme introduced by the Government in 2004 has made one third of the Civil servants unsure of their entitlement at the evening of their life even though they were  to contribute huge sums from their wages every month compulsorily.  The PFRDA bill became an Act in the country as the members of Parliament both belonging to NDA and UPA voted in favour of the loot of the workers.  Even the recommendation made by the Standing Committee of the Parliament to provide for a minimum guaranteed annuity pension was rejected when the Bill was passed.  The other issue which must have a satisfactory settlement in the charter of demands is about the contributory pension scheme. 
            There was perhaps only one and only one positive recommendation made by the 7th CPC. That was to give some relief in the pension entitlement of the past pensioners.  The Government has now proposed to reject that recommendation on the specious plea that the relevant records required for the verification of the claim of the individual pensioners especially those retired long time back may not be available with the Government.  If the Government chooses to accept such also untenable advices from whichever quarter it emanates,  it would not only be unfortunate but will make the strike action an imminent inevitability.  While the NJCA hopes that the good counsel will prevail upon the Government to avert the strike action, it appeals all its constituents and through them all Central Government employees to go ahead with the preparation of the strike action, which is slated to commence from 11th July, 2016 with courage and determination.
Shiva Gopal Misra.
Convener   

Wednesday, June 8, 2016

Strike Notice Which is to be Submitted on 09-06-2016

POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION
NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS
No.PF-PJCA/2016                                                                     Dated: 06th June, 2016

CIRCULAR
To
            All General Secretaries / NFPE Office Bearers
            All Circle/Divisional & Branch Secretaries of NFPE & FNPO

Comrades,

            The National Joint Council of Action (Railway, Defence, Confederation & Postal) has decided  to  serve  Strike Notice  on 09th June 2016  at all levels by organizing Massive  demonstrations for the Indefinite Strike to be  commenced  from 11th July,2016 on Pay Commission  related issues . Strike Notice to Secretary Department of Posts will be served by PJCA on 09th June 2016 at 2 P.M.  by organizing massive  demonstration in front of Dak Bhawan, New Delhi.

            The proforma for serving Strike Notice and Charter of demands are enclosed herewith.

            It is therefore requested that Strike Notice should be served at all level on behalf of PJCA  by organizing  Massive Demonstration.

            With fraternal greetings.


Yours Comradely
                                                                                
                                                              
(D. Theagarajan)                                                                                  (R.N. Parashar)
Secretary General  FNPO                                                                Secretary GeneralPOSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION
NATIONAL  FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
1st Floor, North Avenue Post office Building, New Delhi – 110 001
FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS
T-24, Atul Grove Road, New Delhi – 110001


No.PJCA-06/2016                                                    Dated:           09th     June, 2016


To
The Director General
Department of Posts
Dak Bhawan
New Delhi – 110001

NOTICE

Sir,


In accordance with the provisions of Sub Section (1) of Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, we hereby notify that all the Postal/RMS/MMS/Administrative , Postal Accounts and SBCO Employees and Gramin Dak Sewaks of NFPE & FNPO) will go on indefinite Strike from 11th July,2016.

     The Charter of Demands is enclosed herewith:      Charter of Demands
(PART-A)

1.         Settle the issues raised by the NJCA on the recommendations of the 7 CPC             sent     to Cabinet secretary vide letter dated 10th December 2015.

2.         Remove the injustice done in the assignment of pay scales to technical/safety         categories etc., in Railways & Defence, different categories in other Central Govt.      establishments by the 7 CPC.

3          Scrap the PFRDA Act and NPS and grant Pension/family Pension to all CG   employees under CCS (Pension) Rules, 1972 & Railways Pension Rules, 1993.

4.         i) No Privatization/outsourcing /contractorisation of governmental functions.

            (ii)Treat GDS as Civil Servants and extend proportional benefit on pension and       allowances to the GDS.

5.         No FDI in Railways & Defence: No Corporatization of Defence Production Units       and Postal Department.

6.         Fill up all vacant posts in the government departments lift the ban on creation         of         posts; regularize the casual/contract workers.

7.         Remove ceiling on compassionate ground appointments.

8.         Extend the benefit of Bonus Act 1985 amendment on enhancement of payment       ceiling to the adhoc Bonus/PLB of Central Government employees with  effect       from the Financial year 2014-15.
9.         Ensure five promotions in the service career of an employee.

10.       Do not amend Labour Laws in the  name of Labour Reforms which  will take            away   the  existing benefits to the  workers.

11.       Revive JCM functioning at all levels.

(Part-B)
1.         Implement Cadre Restructuring  in all  wings of Postal Department i.e. SA, Postmen, Mail Guard, Mailmen, MTS, MMS,PA SBCO,PA CO, Postal Accounts , Civil Wing and Postmasters Cadre etc.

2.         Upgrade the pay scales of various cadres in the Postal Department as demanded in the Memorandum submitted to Seventh CPC and Secretary, Department of Posts.

3.         Filling up of all vacant posts in all cadres of Department of Post.


4.     No harassment and victimization for trade union activities/CBS/CIS and other matters.

Demonstration in Front of Divisional Office Regarding Finacle / Business Hours on 10-06-2016, 06.00 PM