Friday, October 30, 2009

பணிஓய்வுப் பாராட்டுவிழா

Dear Comrades,
31/10/09 அன்று மாலை நமது தோழர்கள் திரு. R.மாணிக்கம் மற்றும் திரு. மணி ஆகியோர் பணிஓய்வு பெறவுள்ளார்கள். அவர்கள் பணிபுரியும் காந்திநகர் மற்றும் புளியம்பட்டி அஞ்சலகங்களில் 31/10/09 அன்று மாலை நிகழவுள்ள பாராட்டுவிழாவில் பங்கேற்க அனைவரும் வாரீர் என அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
பணிஓய்வு பெறவுள்ள நல்நெஞ்சங்களைத் தோழமையுடன் பாராட்டுகிறோம்.
----------- P3 NFPE TIRUPUR

Sunday, October 25, 2009

WE DID IT

IN OUR TIRUPUR DIVISION , THE ARREARS TO GDS WAS PAID BEFORE DEEPAVALI .ALL THE THREE HOs (TIRUPUR,METTUPALAYAM &DHARAPURAM) HAVE DID IT. OUR P3 STAFF MEMBERS ARE TO BE APPRECIATED FOR THEIR BEST EFFORTS.THANK U ALL-- P3 TIRUPUR

Monday, October 19, 2009

OUR LEADERS KR & KVS


நமது சிந்தனைக்கு ஒரு சில வரிகள்

அன்பார்ந்த தோழர்களே,
நமது பொதுச்செயலர் KVS அவர்களும், சம்மேளனப் பொதுச்செயலர் KR அவர்களும், அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டுக்கொண்டிருப்பதின் விளைவாக தொடர்ச்சியாக நாம் நிறைய பலன்களைப் பெற்றுவருகிறோம். நுனி மரத்தில் அமர்ந்து அடிமரத்தை வெட்டிடமுயலும் ஒருசில தோழர்களின் ஒப்பாரி இடைஞ்சல்களைத்தாண்டி நமது சங்கம் வலுவடைய நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நிற்போம். சுயநலம் தோற்றிட பொதுநலம் வென்றிட புதியதோர் விதி செய்வோம்; அதனை எந்நாளும் காப்போம்.
------------அஞ்சல் மூன்று திருப்பூர்

Sunday, October 18, 2009

DOP TIEUP WITH ACCENTURE, IT COMPANY

ACCENTURE to Modernize India Post
Accenture, on Monday, announced that it has won a deal to modernize the Indian Postal Department. However, the financial details of the deal were not disclosed.
This deal will see the Global IT and consultancy firm modernising the post offices across the country. An enterprise IT architecture will be designed and the Department of Post (DoP) will be migrated to a more efficient IT system. Accenture would also advise DoP on the development of a wide-area network that helps connect all post offices on which various online services can run.
The DoP, which has been reporting losses lately, aims to drive revenue and regain market share in different services and products such as bill payment, e-posts, life insurance, money transfer and banking. The project would help the postal department to compete effectively with the local and international courier firms.
The technology upgrade would also benefit citizens, giving them speedier banking and insurance services, track and trace abilities.
Krishna GV Giri of Accenture said, “Armed with efficiency at DoP, the government will be better positioned to share various social schemes, such as Mahatma National Rural Employment Guarantee Scheme, with even the most remote citizens.”

Tuesday, October 13, 2009
At Mettupalayam Project-arrow opening on 21/9/09

GDS PAY COMMISSION

GDS Pay Revision.

Dte, New Delhi Memo No : 6-1 / 2009-PE-II Dt. 09.10.09.

01. TRCA : TRCA to be implemented wef 01.01.06. TRCA for GDS will be fixed as, Basic TRCA as on 01.01.06 + 5% increase as on 01.04.04 x 1.74 + 40% fitment as arrived at the 20th stage of Pre-revised TRCA & fixation at next above the stage in the Revised Slab of TRCA.

02. TRCA : GDS engaged on or after 01.01.06 shall be fixed at Min of Revised TRCA.

03. Arrears : Will be Paid in 2 instalments. 40% in 2009 – 10 & 60% in 2010 – 11. TRCA Fixation & Arrears 40% will be Paid before 31.10.09.

04. Annual Increase : GDS before 01.01.06, new TRCA fix on 01.01.06 & Annual Increase will be allowed after completion of 12 months ie) 01.01.07. GDS after 01.01.06, Annual Increase will be allowed after 12 months. GDS Leave / PoD on 01.01.06, TRCA fixed on the Dt of joining.

05. Fitment Table for GDS on 31.12.05 :
Sl.
GDS Category
Pre-revised
Revised
40% fitment
01.
GDS SPM
Rs.2125 – 50 – 3125
Rs.4575 – 85 – 7125
Rs.1250
02.
BPM – below 75 Pts
Rs.1280 – 35 – 1980
Rs.2745 – 50 – 4245
Rs.792
03.
BPM – above 75 Pts
Rs.1600 – 40 – 2400
Rs.3660 – 70 – 5760
Rs.960
04.
MD / SV – below 3.45 mts
Rs.1375 – 25 – 2125
Rs.3330 – 60 – 5130
Rs.750
05.
MD / SV – above 3.45 mts
Rs.1740 – 30 – 2640
Rs.4220 – 75 – 6470
Rs.936
06.
Pkr / MC / MM –
below 3.45 mts
Rs.1220 – 20 – 1600
Rs.2870 – 50 – 4370
Rs.640
07.
Pkr / MC / MM –
Above 3.45 mts
Rs.1545 – 25 – 2020
Rs.3635 – 65 – 5585
Rs.808

06. DA : 01.01.06 - 0% 01.07.06 – 2% 01.01.07 – 6% 01.07.07 – 9%
01.01.08 – 12% 01.07.08 – 16% 01.01.09 – 22% 01.07.09 – 27%

07. Revised TRCA corresponding to Workload :
Sl.
Category
Old TRCA
New TRCA
From 01.01.06
Workload
in Points
Workload
In Hrs
01.
SPM
Rs.2125 – 50 – 3125
Rs.4575 – 85 – 7125
---
4 – 5 Hrs
02.
BPM
Rs.1280 – 35 – 1980
Rs.2745 – 50 – 4245
75
Upto 3 Hrs


New TRCA Slab
Rs.3200 – 60 – 5000
87.5
3 – 3.30 Hrs


Rs.1600 – 40 – 2400
Rs.3660 – 70 – 5760
100
Upto 4 Hrs


New TRCA Slab
Rs.4115 – 75 – 6365
112.5
4 – 4.30 Hrs


New TRCA Slab
Rs.4575 – 85 – 7125
125
4.30 – 5 Hrs
03.
MD / SV
New TRCA Slab
Rs.2665 – 50 – 4165
---
Upto 3 Hrs For New


Rs.1375 – 25 – 2125
Rs.3330 – 60 – 5130
---
Upto 3.45 Hrs


Rs.1740 – 30 – 2640
Rs.4220 – 75 – 6470
---
3.45 – 5 Hrs
04.
Pkr / MC
/ MM
New TRCA Slab
Rs.2295 – 45 – 3695
---
Upto 3 Hrs for
New Entrants


Rs.1220 – 20 – 1600
Rs.2870 – 50 – 4370
---
3 – 3.45 Hrs


Rs.1545 – 25 – 2020
Rs.3635 – 65 – 5585
---
3.45 - 5 Hrs
08. Maternity Grant : Women GDS will be provided Maternity Grant equivalent to 3 months TRCA with DA for 2 children out of Welfare Fund.

09. Bonus : Rs.2500 as per existing procedure.

10. Group Ins : Monthly Subscription Rs.50 with coverage of Rs.50,000 wef Jan 2010.

11. Office Maintenance Allowance : Old – Rs.50 per Month. New Rs.100 per month.

12. FSC per month : Old Rs.10. New Rs.25 for SPM / BPM & Rs.10 for others.

13. Boat Allowance : Old Rs.10. New Actual charges subject to Max of Rs.50 per month.

14. Cash Conveyance : Old Rs.10 + Bus Fare. New Rs.50 per month.

15. Cycle Maintenance Allowance : Old Rs.30 per month. New Rs.60. No 10 Km condition.

16. Combined Duty for BPMs : Old Rs.100. New Rs.500 for Delivery & Rs.500 for conveyance of Mails. Delivery at BO Village Rs.250. BPM exchanging Mails at Bus Stand or Railway Stations Rs.250.

17. Combination of Duties for MD / MC : Old Rs.75. New Rs.25 per day Max Rs.625 month.

18. Compensation for MCs detained for Exchange of Mails : Old Rs.3 per hour Max Rs.6 per day. New Rs.6 per hour Max Rs.12 per day.

19. Ex-Gratia Gratuity : Half months Basic TRCA for each completed year to Max Rs.18,000 or 16.5 months Basic TRCA last drawn whichever is less. Min service 15 yrs.
New : Continuance of existing formulae subject to Max Rs.60,000.

20. Severance Amount : Rs.30,000 for 20 years service. Service of 15 to 20 years Rs.20,000.
New : Rs.1500 for every completed service years Max Rs.60,000. Min service 10 years.

21. Undertaking : GDSs should submit Undertaking for accepting this New Fixation.

Friday, October 9, 2009

DA FOR GDS

NINE PERCENT(9%) DA ENHANCED FOR GDS wef 1/7/09 .
----------P3 TIRUPUR

Tuesday, October 6, 2009

GDS MATTERS

அதிகாரபூர்வ உத்தரவு 13/10/09க்குப்பின்னர் தான் வெளியாகும்.முழுவிவரம்அப்பொழுதுதான் தெரியவரும். இருப்பினும் சில தகவல்கள் :

Tuesday, 6 October, 2009
GDS COMMITTEE IMPLEMENTATION ORDERS EXPECTED NEXT WEEK
GDS COMMITTEE APPROVED BY THE CABINET ON 1.10.2009
CABINET MINUTES EXPECTED WITHIN A WEEK TO REACH DEPARTMENT OF POSTS - ORDERS ARE EXPECTED TO BE RELEASED AROUND 13.10.2009

ON ISSUE OF ORDERS ONLY ALL ISSUES APPROVED WILL BE KNOWN TO US BUT HOWEVER WE ARE GIVING SOME INFORMATION COLLECTED INFORMALLY BY US -
AS ALREADY INTIMATED, THE WHOLE ISSUE WOULD BE DEEPLY ANALYSED BY THE STAFF SIDE AND ALL COMMISSIONS AND OMISSIONS AND NEGATIVE POINTS WOULD BE TAKEN UP WITH THE GOVERNMENT FOR NECESSARY MODIFICATIONS

ALL ARE REQUESTED TO WAIT TILL RELEASE OF ORDERS AND THEN SEND THEIR COMMENTS AND SUGGESTIONS TO CHQs.

GDS PAY COMMITTEE & CABINET APPROVAL

It is confirmed that the cabinet has accorded approval of the cabinet note submitted by the department with regard to implementation of GDS committee recommendations.

(i) The Finance Ministry has not conceded any one of the recommendations of the Gopinath committee and treated the Nataraja Murthy Committee as an expert Committee in respect of GDS.
(ii) However, it is reliably learnt that the 'Pay Fixation Formula' suggested by Gopinath Committee for including the 5% TRCA increase granted to GDS in lieu of 50% Merger of DA granted for CG Employees from 01.01.2004 has been approved for pay fixation.

The following, may be the cabinet decision on the issue of GDS committee report because these were the issues on which Cabinet Note was submitted for approval.

1. TRCA to GDS various categories: -
(i) GDS SPM - : Rs.4575-85-7125 (Annual increase Rs.85/-)
(ii) GDS BPM –
Up to 3 hours work (75 points) : Rs.2745-50 (increment)-4245
Up to 3 hours 30 Min(87.5 points) : Rs.3200-60 (increment)-5000
Up to 4 hours (100 points) : Rs.3660-70 (increment)-5760
Up to 5 hours (125 points) : Rs.4575-85 (increment)-7125

(iii) GDS MD/SV
Up to 3 hours work load : Rs.2665-50 (increment)-4165
(For Future appointments only. Forexisting GDS, it will be paid for a
minimum of 3 hours. 45 minutes)

Up to 3 hours 45 Minutes : Rs.3330-60 (increment)-5130
3.45 hours to 5 hours : Rs.4220-75 (increment)-6470

(iv) GDS MC/Packer/Mailman
Up to 3 hours work load : Rs.2295-45 (increment)-3695
(only for new recruits) for existing
GDS minimum 3 hours 45 minutes)

Up to 3 hours 45 minutes : Rs.2870-50 (increment)-4370
More than 3.45 minutes to 5 hours : Rs.3635-65 (increment)-5585

2. Fixation of TRCA w.e.f. 01.01.2006

TRCA as on 1.1.2006 + plus
74% DA as on 31.12.2005 + plus
5% TRCA granted in lieu of DA merger as on 01.01.2004 + Plus
the following amount shown inside the box in respect of each cadre separately.
After adding all the above three elements, the pay shall be fixed at a stage in the TRCA next above the amount arrived.
NB: - For C.G. Employees, it was 1.86 times of basic pay as on 01.01.2006. It is stated that the increase for GDS will arrive at 1.827 times as per the above fixation formula.

For GDS SPMs : Rs.1250/-
For BPMs up to 3 hours work : Rs.792/-
For BPMs up to 4 hours work : Rs.960/-
For GDS MD/SV up to 3 hrs. 45 mts. work : Rs.750/-
For GDS MD/SV above 3hrs 45 mts. work : Rs.936/-
For GDS MC/PKR/MM – up to 3 hrs 45 mts work : Rs. 640/-
For GDS MC/PKR/MM – above 3 hrs 45 mts. Work: Rs. 808/-

3. Office Maintenance Allowance : Rs.100/- per month
4. F. S. C. to Branch office : Rs.25/- Per month
5. Combined Duty Allowance : Rs.500/- per month
6. Severance Amount : Rs.60000/- Maximum
Rs.1500/- For every completed year of service
6. Gratuity : Rs.60000/-
7. Group Insurance Scheme : Rs.50000/-
(Monthly subscription will be Rs.50/- per month)
8. Allowance for remitting cash : Rs.50/- (for remittance exceeds Rs.30000/-)
(iii) For escorts : Rs.20/- (remittance above Rs.6000/-)
9. Allowance for detention beyond duty : Min Rs.6/- per day (max Rs.12/-)
hours
10. Retirement age will continue to be 65 instead of 62 suggested by Nataraja Murti Committee.

Further it is learnt that the Finance Minister has rejected the claim of enhancement of Bonus ceiling to GDS to Rs.3500/- and confirmed that it should be Rs,.2500/- only.

The other Features: -
(i) The Department may process the insurance coverage for medical treatment to GDS with the maximum coverage of Rs.30000/- per year.
(ii) No pension scheme was formulated in this approval.
(iii) Now 40% arrears alone will be paid as first instalment out of the total arrears for 45 months. The balance will be paid in the next financial year.
(iv) The Department may cause orders to implement the revised norms recommended by the GDS committee in cash handling (i.e) 1 point for Rs.20000/- which will certainly affect the interest of BPMS. Gopinath Committee's recommendations were not considered on this issue.
(v) The orders on the above are expected in the next week probably after 13.10.09.


-- K.RagavendranSecretary General NFPE
Posted by NFPE at 4:45 PM

Monday, October 5, 2009

STRIKE DEFERRED

INDEFINITE STRIKE DEFERRED ON CABINET APPROVAL OF GDS COMMITTEE
POSTAL JCA DECIDED TO DEFER THE INDEFINITE STRIKE CALL FROM 7.10.2009

UNION CABINET APROVED THE GDS COMMITTEE RECOMMENDATIONS ON 1.10.2009

ORDERS OF THE DEPARTMENT OF POSTS EXPECTED ON RECEIPT OF CABINET MINUTES

IT IS A VICTORY TO THE UNITED EFFORTS OF THE POSTAL JCA - THE STRIKE DECISION BY POSTAL JCA CREATED NECESSARY COMPULSIONS FOR SPEEDY ACCEPTANCE OF THE GDS COMMITTEE RECOMMENDATIONS

NATARAJA MURTI COMMITTEE RECOMMENDATIONS WITH SOME MODIFICATIONS SUGGESTED BY GOPINATH COMMITTEE ARE EXPECTED TO BE THE BASIS OF APPROVAL BY CABINET - ISSUES LIKE SOCIAL SECURITY, DILUTION OF PRO-RATA WAGES ETC WOULD BE TAKEN UP ALONG WITH OTHER LEFT OUT ISSUES

AFTER A THOROUGH ANALYSIS OF THE GOVERNMENT ORDERS ANY LEFT OUT ISSUES OR DISCRIPENCIES WILL BE TAKEN UP WITH THE GOVERNMENT / DEPARTMENT FOR MODIFICATIONS

DETAILED STUDY WOULD BE MADE BY THE POSTAL JCA COMPRISING OF NFPE - FNPO - AIPEDEU - & NUGDS ON 28.10.2009

POSTAL JCA CONGRATULATES THE RANK AND FILE WORKERS FOR THEIR DETERMINATION TO FALL IN LINE WITH THE CALL OF THE JOINT COUNCIL OF ACTION ON THIS OCCASSION OF THEIR VICTORY
-- K.RagavendranSecretary General NFPE

Saturday, October 3, 2009

GDS pay commission

5/10/09 அன்று GDS pay commission விவரம் தெரியவரும் .