Saturday, January 14, 2012அன்பு  பொங்க,ஆசை  பொங்க அறிவு பொங்க 
இன்பம்  பொங்க இனிமை  பொங்க ,என்றும் 
உங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சி பொங்க 
உங்களை வாழ்த்துகிறோம்...
திருப்பூர் அஞ்சல் மூன்றும் அஞ்சல் நான்கும் 
மேட்டுபாளையம் அஞ்சல் மூன்றும் அஞ்சல் நான்கும் 
இணைந்து அனைவரையும் மனமகிழ்வோடு
 வாழ்த்துகிறது .No comments :

Post a Comment