Saturday, June 16, 2012

தோழர் .ஆதி அவர்களின் நினைவு நாள்


           
ஊரக அஞ்சல் ஊழியரின் உயர்வையே தன் கொள்கை என ஓய்வறியா உழைப்பாளி தோழர் .ஆதி அவர்களின் நினைவு நாள் .

திருப்பூர், மேட்டுபாளையம்  அஞ்சல் மூன்று , அஞ்சல் நான்கு மற்றும் 
திருப்பூர், மேட்டுபாளையம், தாராபுரம் NFPE -GDS சங்கங்கள் தோழர் .ஆதி 
அவர்களை  நினைவு கூர்கிறது 


            DEATH ANNIVERSARY OF
                COM. K. ADINARAYANA
            17-06-2012

No comments :

Post a Comment