Thursday, July 17, 2014

PMG யுடன் சந்திப்பு

நமது கோட்டசெயலரும் , தமிழ் மாநில அஞ்சல் மூன்றின் அமைப்புச் செயலருமான தோழர் A .ராஜேந்திரன் மற்றும் மேட்டுப் பாளையம்  
 கிளைச்செயலர் தோழர் K . செலவராஜ் ஆகியோர் 17/7/2014 அன்று மாநிலசெயலர் தோழர் JR , மண்டலசெயலர் தோழர் சஞ்சீவி ஆகியோருடன் மேற்கு மண்டல POSTMASTER  GENERAL அவர்களைச்  சந்தித்து விவாதித்தனர்

 

No comments :

Post a Comment